Category Archives: zerbitzuak

Prestakuntza

Gidaren gai nagusia

Migrazioen, ijitoen herriaren, kulturarteko ikuspegiaren, tratu-berdintasunaren, diskriminaziorik ezaren eta abarren esparruetan prestakuntza espezializatuko eskaintza egonkorraren bidez aniztasuna kudeatzeko erakundeen, elkarteen eta eragileen gaitasunak garatzea, beharrezko lankidetzak bideratuta eta hartzaileen profil ugaritako prestakuntza-zirkuitu naturaletan barneratuta.

Modalitateak

  • Eskaintza propioko prestakuntza:
  • Sektore mailako zirkuituetan eta egituretan txertatutako prestakuntza: Berritzeguneetako prestakuntza-planak, Polizia eta Larrialdietako Euskal Akademiako prestakuntza, Osakidetzako barne-sustapeneko planen eskaintza eta abar.
  • Itunpeko prestakuntza tokiko erakundeekin, hirugarren sektoreko erakundeekin eta abarrekin.

Informazioa, dokumentazioa eta ezagutza espezializatua

Gidaren gai nagusia

Biltzenen erreferentziazko esparruetan ezagutza espezializatua hedatzen eta sortzen laguntzea prospekzioko ekintza, materialen prestakuntza, hedakuntza, ikerketarako babesa eta abarrak uztartuta.

Modalitateak

  • Biltzenen erreferentziazko esparruetan txosten teknikoak eta juridikoak prestatzea: aniztasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren, atzerritartasunaren eta abarren kudeaketa.
  • Esparru horien inguruko gida, material eta euskarri espezializatuak prestatzea eta hedatzea.
  • Herritarrei zuzendutako informazio-programak.
  • Lankidetza unibertsitateekin, ikerlariekin eta abarrekin ikerketak eta azterketak diseinatzeko, aztertzeko eta hedatzeko garaian.
  • Itzulpen-zerbitzua EAEn dauden eta gutxiengoa duten kultur kolektiboetako hizkuntza nagusietara zuzenduta.

Elkarteak eta partaidetza soziala sendotzea

Catálogo Asociativo de Entidades

El Directorio o Catálogo Asociativo de entidades que trabajan por la diversidad y la interculturalidad en Euskadi, es un instrumento que tiene como objetivo centralizar la información de todas las organizaciones de este ámbito, a la vez que ofrece una herramienta de búsqueda de este tipo de entidades accesible a cualquiera.

FORMULARIO ASOCIACIONES

Si eres una entidad que trabaja por la diversidad y la interculturalidad en Euskadi te animamos a que te registres en el Catálogo / Directorio rellenando un sencillo formulario

BUSCADOR DE ASOCIACIONES

Encuentra entidades que trabajan en la diversidad y la interculturalidad en Euskadi.