EPE ADMINISTRATIBOAK BERPIZTEN DIRA

Gaur, ekainaren 1a, alarma egoeragatik bertan behera geratu ziren epe administratiboak berpizten dira.

Zer nolako eragina dauka epe hauen berpizteak atzerritartasun tramiteetan?

Dokumentazio eskaera bati erantzuna eman behar izatekotan edo gorako edo berraztertzeko errekurtsoa jarri behar izatekotan, epeak kontuan izan behar dira, berriro indarrean daudelako.

Datorren ekainaren 4an epe prozesalak (judizialak) berreskuratuko direla gogorarazten dizuegu. Berrekite honek eragina izango du nazionalitate – errekurtsoak aurkeztean, esaterako.

EAO. https://boe.es/boe/dias/2020/05/23/pdfs/BOE-A-2020-5243.pdf