Antigitanismoa eta intersekzionalitatea: maila anitzeko azterketa (Europa, Espainia, Euskadi)

Dagoeneko argitaratu da antigitanismoaren inguruko artikulu bat, Ismael Cortes-ena, Zerbitzuan aldizkarian.
Artikuluaren izenburua hau da: ”Antigitanismoa eta intersekzionalitatea: maila anitzeko azterketa (Europa, Espainia, Euskadi)”
Artikulu hau argitaratzea Ijito Herriaren Euskal Estrategiaren ekintza bati dagokio.