944 001 900 | biltzen@biltzen.org

Buscar
Generic filters
Exact matches only

Zer egiten dugu

BILTZENek jarduera-ildo ugari bateratzen du eragileen, zerbitzuen eta hartzaileen ezagutza tekniko espezializatua eta errealitatearekiko harremana eskainita honako hauetarako:

  • Aniztasunaren, tratu-berdintasunaren eta diskriminaziorik ezaren kudeaketa arloko, arrazismoaren eta xenofobiaren aurkako borrokako eta atzerritarrekin lotutako gaietako EAEko erreferentziazko politiken eta plangintzen diseinua, hedapena eta ebaluazioa.
  • Kulturartekotasunaren, aniztasunaren, diskriminaziorik ezaren eta abarren ikuspegiak txertatzea sektore mailako politiketan, aurreko horien zeharkakotasuna bultzatu ahal izateko.
  • Euskal gizarteko aniztasunaren arabera egokitzea araudiak, arreta-ibilbideak eta jardunbide profesionalak.
  • Erakundeen, eragile profesionalen eta haien gaitasunak garatzea aniztasuneko testuinguruetan esku hartzeko barneratzea, diskriminaziorik eza eta abarrak aintzat hartuta.
  • Esku-hartzearekin lotutako programak, baliabideak eta metodologiak sortzea modu autonomoan zein hirugarren batzuekin elkarlanean.
  • Erakundeen partaidetza eta eragiteko gaitasuna sendotzea eta bultzatzea EAEko kultura arloko kolektibo ugarien inguruan.
  • Ezagutza espezializatua sortzea misioan zehaztutako esparruetan prospekzioko, prestakuntzako, hedapeneko… jarduerak bateratuta.

Honako hauek dira lantzen ari garen proiektu esanguratsuenetako batzuk:

ERABEREAN

Tratu-berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako Sarea

Aholku sarea

Atzerritartasunaren arloko Euskal Zerbitzu Juridikoa

Integración y Convivencia intercultural

eusko jaurlaritza

Biltzen 2023