Category Archives: proiektuak

ERABEREAN: tratu-berdintasunaren aldeko eta diskriminazioaren aurkako Sarea

eraberean-euERABEREAN Eusko Jaurlaritzaren Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailak honako helburu hauekin bultzatutako ekimena da:

 1. Tratu-berdintasunaren printzipioaren eta diskriminazioaren aurkako borrokaren presentzia bultzatzea, areagotzea eta zehaztea politika publikoetan.
 2. Eskuduntza duten politikekiko (immigrazioa, ijitoen herriaren sustapena, LGTB kolektiboak eta abar) lotura zuzena duten arrazoiek eragindako diskriminazioaren aurkako borrokako mekanismo partekatuak zehazteko lanean aurrera egitea, beste arrazoi batzuetarako (sexua, ezintasuna eta abar) dagoeneko abian daudenekin batera antolatuta arlo publikoan zein pribatuan.
 3. Aurrerapen horiek antolatzea eta historikoki gizarte zibileko erakundeek garatu izan dituzten ekimenekin batera sinergiak ezartzea, elkar sendotuta eta osagarri bihurtuta.

Helburua, horrenbestez, Sail horrek eta hirugarren sektoreko hainbat erakundek osatzen duten Sarea da. Horiek guztiak lehendik ari dira modu esanguratsuan gai hauen inguruan lanean: immigrazioa eta ijitoen herriaren eta LGTB kolektiboen sustapena. Diskriminaziozko tratua dela eta, haien eskubideak urratzen dizkietenean, beren eskubideak erabili ahal izateko informazioko, aholkularitzako, orientazioko eta abarretako ekintzak eta zerbitzuak garatzea du xede.

ERABEREAN autonomia-erkidego osoan lan egiten duen Sarea da. Diskriminazio-egoerak detektatzeko eta pertsonei eta taldeei arreta emateko antena gisa lan egingo duten erakundeak oinarritzat hartuta zabaltzen du bere lana eta arlo pribatuan jartzen du arreta nagusia honako hauek uztartuta:

 • Prebentzio, pedagogia, epe ertainerako kontzientziazio sozialaren eta abarren arloko planteamendua sentsibilizazioko, eragileen prestakuntzako, dibulgazioko materialen sorkuntzako eta hedapeneko, aholkularitzako eta abarretako programen eta jardueren bidez.
 • Planteamendu operatiboa da, pertsona zehatzei, diskriminazioko egoera zehatzen aurrean, ahalik eta laguntza bizkorrena eskaintzen baitie.

Elkarteak sendotzeko programa

Batez ere etorkinen eta ijitoen proportzio adierazgarriak osatzen dituen elkarteei zuzenduta dagoen programa da. Horren helburu nagusia sortu izan diren funtzio sozialak bete eta garatu ahal izateko beharrezko baliabideak eta laguntza ematea da: jarduerak egitea, gizartean ikusgai bihurtzea, eskubideen defentsa eta aldarrikapenen hedapena bultzatzea, harremanak eta gizarte-egitura sortzea, barneko lotura afektiboak eta sozialak bultzatzea, pertsonen artean laguntza ematea…

Elkarte horiek ere “hirugarren sektore soziala” dira eta, horrenbestez, horiek zaintzeak eta sendotzeak ere “gizartea” sortzen du. Horien aldeko apustua egitea gure gizartean egiten duten ekarpena duintzearen aldeko apustua egitea da.

Programaren muina Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde osoan lan egiten duen esparru-programa da eta bi prozesu bateratzen ditu:

 • Elkarteei zuzendutako laguntza indibidualizatuak sistematizatzea.
 • Elkarteen beharretara eta ezaugarrietara egokitutako informazio, prestakuntza, alderaketa eta abarretako baliabideen eta guneen mapa sortzea.

2015ean egindako edizio pilotua zein egun abian dagoen 2016ko deialdia honako hauen artean partekatutako ekimena da:

 1. Biltzen: Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikidetzarako Euskal Zerbitzua.
 2. Harresiak Apurtuz: Euskadiko etorkinei laguntza emateko GKE-en koordinatzailea.
 3. Ellacuría Fundazioa.
 4. EDE Fundazioa.

Aholku Sarea

Aholku Sarea atzerritarrekin lotutako gaietan laguntza juridikoa emateko sarea da eta Eusko Jaurlaritzak bultzatzen du hirugarren sektoreko erakundeekin elkarlanean. Atzerritarrei, bertako herritarrei eta gizarteratzeko ibilbide ugaritan laguntza emateko lanean parte hartzen duten Administrazio Publikoko profesionalei eta Hirugarren Sektoreko Irabazi Asmorik Gabeko Erakundeei zuzenduta dago.

Horren helburua oro har atzerritarren erregularizazioa erraztea eta etortzeko garaian irregulartasuna ekiditea da, familiako bizitzarako eskubidea erabiltzeko aukera emanda edo hori lortzen saiatuta:

 • Bizileku-baimena aparteko gorabeherak direla eta (familiako edo gizarte mailako errotzea, arrazoi humanitarioekin edo genero-indarkeriarekin lotutako errotzea).
 • Ikasketak direla eta egonaldi-baimena eta hori luzatzea.
 •  Atzerritar adingabeak.
 • Iraupen luzeko bizilekua / EBko iraupen luzeko bizilekua.
 • Komunitate-erregimena.
 • Berritzeak.
 • Baimenak aldatzea.
 • Berriz elkartzea.

Zerbitzura sartzeko bi modu daude:

 • Telefono / e-maila bidezkoa: BILTZENen (Integraziorako eta Kulturen arteko Bizikidetzarako Euskal Zerbitzua) sail juridikoak emango dizu arreta zure zalantza argitzeko edo aholkulari juridiko batek arreta presentziala eman dezan deribazioa egiteko:
 • Presentziala: itunpeko edozein erakundetara joateko aukera dago. Bertan, arreta presentziala jaso ahal izateko hitzordua emango dizute.
  • ARABA: GURUTZE GORRIA 945222222 / CEAR 945266805
  • BIZKAIA: GURUTZE GORRIA – Bilbo 944 230 359- Portugalete 944 950 229 / CITE-CCOO 944 243 424 / CARITAS 944 020 099 KOSMOPOLIS 688 605 551
  • GIPUZKOA: GURUTZE GORRIA – Donostia 943 327 795 / Eibar 943 176 248 ADISKIDETUAK 943 639 690