Category Archives: zerbitzuak

Aniztasuna eta elkarbizitza bultzatzea komunikate arloan

Gidaren gai nagusia

Komunitate arloan pertsonen eta taldeen arteko harremanen kudeaketa positiboa lortzen laguntzea, herritar guztiei zuzendutako sentsibilizazioko prebentzio-estrategiak eta gatazkak erregulatzeko estrategiak uztartuta, eragileek esparru horren baitan aktibazioari eta ahalduntzea izateari lehentasuna emanda.

Modalitateak 

  • Komunitateko erreferentziako guneetan era askotako hartzaileei zuzendutako sentsibilizazioko programen eta jardueren zuzeneko sustapena eta/edo kudeaketa: ikastetxeak, gazteen ekipamenduak, kultura arloko ekipamenduak, zentro zibikoak eta abar.
  • Tokiko eragileei laguntza emateko jarduerak komunitate arloan elkarbizitza kudeatzeko.
  • Laguntza ematea ekipamenduen eta guneen kudeaketako, esku-hartze metodologietako eta abarretako araudiak egokitzera zuzendutako prozesuetan.
  • Aniztasun kulturala aitortzeko eta bistaratzeko jarduerak bultzatzea eta babestea.

Aholkularitza

Gidaren gai nagusia

Zuzenean zein hirugarren batzuekin elkarlanean, eragile politikoei eta teknikoei, eta herritarrei oro har laguntza emateko erreferentziak garatzea gai hauen inguruan: aniztasunaren kudeaketa, tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza, gizarteratze arloko ibilbideen diseinua eta egokitzapena eta abar.

Modalitateak

  • Atzerritartasun arloko aholkularitza juridikoa.
  • Tratu-berdintasuneko eta diskriminaziorik ezeko aholkularitza juridikoa.
  • Kulturarteko ikuspegia txertatzeko aholkularitza.

Aplikazio esparruak:   politika publikoak, plangintzak, araudien egokitzapena, zerbitzu eta programen diseinua, gizarte, kultura, hezkuntza eta abarren arloko esku-hartze proiektuen garapena.