Paziente Bizia: Ijito-komunitatearen osasuna zaintzen programaren aurkezpena

Martxoaren 15ean aurkeztu zuten jendaurrean Paziente Bizia: Ijito-komunitatearen osasuna zaintzen programaren egokitzapena. Osakidetzak bultzatu duen ekimenak Osasun Eskolaren baitan duela sei urte baino gehiagotik erabiltzen diren metodologia eta tresnak egokitzen ditu programan parte hartzen dutenak haien autozaintzaren arloan ahalduntzeko eta, horren bidez, osasun-egoeran hobekuntzak lortzeko asmoz. Horrez gain, programak Ijito Herriarekiko Euskal Estrategian aurrez ikusitako osasuna sustatzeko helburua ere badu. Hori bideratzen eta jarraipena egiten hartzen dugu parte Biltzenen batez ere Euskadiko Ijito Herriaren sustapen integralerako eta gizarte-partaidetzarako Kontseiluko Idazkaritza Teknikoaren bidez (baina ez horren bidez bakarrik).